Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

28.05.2014 sai EPMA volitatud kutse andjaks kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Täpsemalt loe siit… Käesolevaks hetkeks oleme kõik vajalikud ettevalmistused lõpuni viinud ning 25.04.2015 viime Tallinnas läbi esimese eksami kutse „Projektijuht, tase 6“ (IPMA C) omandamiseks. Kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.04.2015. Kutse „Projektijuht, tase 6“ on […]