Riik soodustab teadlaste ja ettevõtete koostööd rohkem kui 26 miljoni euroga

Riik soodustab teadlaste ja ettevõtete koostööd rohkem kui 26 miljoni euroga

Riik suunab teadusasutuste ja ettevõtete koostöö arendamisse 26,6 miljonit eurot toetust, mille eesmärk on kaasata teadlasi ettevõtete rakendusuuringutesse ning ühtlasi tuua rohkem eraraha teadus- ja arendustegevusse. „Eraraha kaasamiseks teadustegevusse on vaja luua head tingimused ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste koostööks. Selleks tuleb soodustada nende omavahelisi kontakte ja vähendada administratiivseid takistusi,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse […]

Interregi projektide teine taotlusvoor on avatud

Interregi projektide teine taotlusvoor on avatud

The second call for project applications is open. The Central Baltic Programme welcomes project applications via its eMonitoringSystem (eMS) until 23 October, 2015. All applications must be submitted electronically to the system by 15:00 (Finnish time, CET +1) on the closing date of the call. It is strongly recommended not to leave the submission to the last […]

IPMA CB assessorid kohtusid Lätis, Kegumsis

IPMA CB assessorid kohtusid Lätis, Kegumsis

EPMA kutse- ja sertifitseerimise töögrupi liikmed Taavi Tamberg ning Arvi Kuura osalesid 5.-6. augustil Lätis, Kegumsis toimunud IPMA CB (Certification Body) assessorite kogunemisel. Loe Taavi Tambergi kokkuvõtet toimunust. Oli väga mõnus ja hästi korraldatud koosviibimine, kus olid kohal eelkõige Läti ja Leedu assessorid ning CB korraldajad. Esimesel õhtul oli rahvast veidi vähem, aga endi tutvustamise […]

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

Kümme EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi liiget said 5. -6. juunil kokku Raplas, kus arutati kutseeksami- ja sertifitseerimistöögrupi 2015. aasta tegemisi. EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi eesmärk on tõsta nii eraettevõtete kui ka riigiasutuste töötajate hoiakut projektijuhtimisse kui ametisse. Projektijuhtide kutsetunnistus ning rahvusvahelised sertifikaadid tõendavad inimese pädevust projektijuhtimises nii teoorias kui ka praktikas – eelkõige […]

Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

28.05.2014 sai EPMA volitatud kutse andjaks kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Täpsemalt loe siit… Käesolevaks hetkeks oleme kõik vajalikud ettevalmistused lõpuni viinud ning 25.04.2015 viime Tallinnas läbi esimese eksami kutse „Projektijuht, tase 6“ (IPMA C) omandamiseks. Kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.04.2015. Kutse „Projektijuht, tase 6“ on […]

EPMA sai volitatud kutse andjaks

EPMA sai volitatud kutse andjaks

28.05.2014 saavutas Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile (EPMA) ühe oma strateegilistest eesmärkidest, mil omistati EPMAle kutsenõukogu poolt kutse andja õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetel (tase V-VII). Tegemist on esimese, kuid väga olulise ja suure sammuga valitud teel. Nüüd järgneb pingeline töö kutse taotlemise ja hindamisega seotud materjalide koostamiseks, misjärel hakkame vastu võtma taotlusdokumente.  28.01.2013 kuulutas Kutsekoda SA välja avaliku konkursi kutse […]

Tallinna Teletornis paindlikult

Tallinna Teletornis paindlikult

23. oktoobril toimus projektijuhtidele lahe seminar Tallinna Teletornis. Õhtu teemaks oli nõuete halduse olulisus projektides ning kuidas nõuete muutumiste ja lisandumistega praktikas hakkama saada. Oli hea meel näha, et teema läks korda vähemalt 30-le osalejale. Esinejateks olid Alek Kozlov ja Kristjan Kangur. Sissejuhatuseks rääkis Alek, miks nõuete haldus on oluline ja näitas palju huvi tekitanud joonisfilmi (Agile […]

Ettekanded seminarilt “Parimad praktikad: IT projektide juhtimine”

Ettekanded seminarilt “Parimad praktikad: IT projektide juhtimine”

10. oktoobril toimus hotellis Euroopa Äripäeva ITuudiste ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni ühisseminar “Parimad praktikad: IT projektide juhtimine.” Seminar koosnes täies mahus kogemuslugudest. Esinejad kõnelesid IT projektide juhtimisest oma organisatsiooni või konkreetse projekti näitel. Ettekandeid on võimalik järelvaadata, kui klõpsate alljärgnevatel linkide: IT projektide juhtimise praktikad meil ja mujal. Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) esimees Andrus Kivisaar. IT projektid, meeskonnatöö […]