EPMA ÜLDKOOSOLEK 2019

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 27/03/2019
18:00 - 19:30

Categories


Hea EPMA liige!

Korraline üldkoosolek toimub 27. märtsil 2018 kell 18:00 Tallinnas (koht täpsustub peagi). Üldkoosolekul vaatame tagasi eelmisel aastal tehtule ning paneme paika uued eesmärgid 2019. aastaks, fookuses on spetsiifiliste huvirühmade (SIG) arendamine eelkõige IT ja ehituse, aga ka akadeemia suunal. Oluline on ka uue tegusa juhatuse valimine. Meil on paar uut kandidaati, aga paku ka ise välja, et EPMA saaks aktiivsemalt täita oma missiooni.

Päevakava:

  1. Rakendamine – sh üldkoosoleku avamine, juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
  2. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. 2019. a tegevuskava ja eelarve.
  4. juhatuse valimine.

Lisadokumendid (esitatakse tutvumiseks enne üldkoosolekut siinsamas):

  1. Volituse põhi.
  2. Majandusaasta aruanne 2018.
  3. 2018. aasta eelarve täitmise ülevaade.
  4. 2019. aasta eelarve eelnõu.

Hea oleks, kui annaksid enda tulekust ka teada siin all.

Bookings