Kutsesüsteem

 

NB! Kutseeksamite toimumisi vaata sündmuste alt.


Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.

28.05.2014 kinnitati Kutsekoda SA Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 17 Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile kutse andmise õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (tase 5-7). Sama otsusega kinnitati ka kutse andmise kord projektijuhtimise kutseala kutsetele. Vastavalt kehtivale korrale (vt p 2.4.1) võtame jooksvalt vastu projektijuhi kutse taotlemiseks vajaminevaid dokumente.

Tunnustatud kutse andja 2017
Tunnustatud kutse andja 2017

Väljastatavad kutsetunnistused ja tasumäärad (alates 10.05.2017 – 31.12.2018; NB! 2019. aasta hinnad on veel kehtestamata):

Kutsestandard Esmataotlemine Taastõendamine
Projektijuhi assistent (tase 5) 98 € (*)
(kutsekooli lõpetamisel 41 €)
Nooremprojektijuht (tase 5) (veel määratlemata) (veel määratlemata)
Projektijuht (tase 6) 297 € (*) 93 € (*)
Vanemprojektijuht (tase 7) (veel määratlemata) (veel määratlemata)

*) Hind, mis kehtis kuni 2018. aasta lõpuni, 2019. aasta hinnad on veel kehtestamata

Kutsekomisjon koosneb järgmistest liikmetest:

Täpsemalt EKR ja EQF kohta soovitame lugeda Kutsekoja koduleheküljelt. Lühidalt olgu mainitud siinkohal vaid, et EKR loomine algas 2005. aastal ning 8-tasemeline EKR jõustus 1. Septembril 2008. aastal uue kutseseadusega. EKR on suhestatud Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF).

Kuidas asuda taotlema projektijuhtimisega seotud kutsetunnistust?

  1. Tutvu kutsetunnistuse taotlemise korraga.
  2. Täida vajalikud dokumendid (avaldus, eneseanalüüsi vorm, läbiviidud projektide raport).
  3. Maksa kutsekomisjoni tasu (vt eelpool) Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märgi kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.
  4. Edastada tähtaegselt dokumendid koos CV, isikut tõendava dokumendi koopia ja maksekorralduse koopiaga aadressil eksam@epma.ee digiallkirjastatult. Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses “perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna”.
  5. Ole valmis tähtaegselt eksamil andma oma parimat sooritust. Edu!

Soovitame tingimata põhjalikult tutvuda eelmainitud dokumentidega ja korduma kippuvate küsimustega.

KONTAKTISIK: Taavi Tamberg, tel +372 51 16 767, eksam@epma.ee