Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Vaata veel…

Mis on kutsesüsteem?

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Vaata veel…

Kas kutsestandard on rahvusvaheliselt tunnustatud?

EPMA omab praegu õigust välja anda Eesti kutsetunnistusi projektijuhtimises, mis baseeruvad IPMA ICB rahvusvahelisel kompetentside standardil. Kutseeksami eduka läbimisega ei omistata taotlejale siiski rahvusvahelist sertifikaati, vaid Eesti kutsetunnistust, mida tunnustatakse omandatud projektijuhtimise alaste kompetentsikogumite mõõdikuna. IPMA rahvusvahelise sertifikaadi väljastamise õiguse saab EPMA loodetavasti 2016. aasta II pooleks.

Milleks mulle kutsetunnistust vaja on?

Eesti kutsetunnistus on üheks eriala kompetentsuse standardseks mõõdikuks. Kutsetunnistuse olemasolu võimaldab üheselt tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis.

Mida tähendab varasem 3-aastane projektijuhtimise kogemus?

Projektijuhtimise kogemus ei pea olema järjestikustel aastatel ja kindlasti mitte ühe tööandja juures töötades. Eksamil võivad osaleda kõik isikud, kes suudavad tõendada 3-aastast projektijuhtimise kogemust (ja tingimata mitte kolmel järjestikusel aastal). Küll aga oleks hea, kui kogemused ei oleks varasemad kui 10 aastat.

Kui tihti on plaanis eksameid korraldada?

Kutseeksameid on plaanis korraldada kaks korda aastas.

Millised dokumendid tuleb taotlemisel esitada?

Avaldus, CV, täidetud eneseanalüüsi vorm, läbitud projektide raport, koopiad isikut tõendavast dokumendist ja maksekorraldusest. Enne esitatavate dokumentide täitmist tuleb kindlasti tutvuda kõigi dokumentidega, mis puudutavad kutse omistamist. Nõuetele vastavad taotlusdokumendid tuleb saata digiallkirjastatult e-meili aadressile eksam@epma.ee

Kas on vajalik enne eksamit veel läbi töötada/lugeda täiendavaid materjale?

Lisaks meie kodulehel viidatud materjalidele tasub ettevalmistamiseks tutvuda ka IPMA ICB 3.0 nõuetega, lae nutiseadmesse IPMA e-Trainer ja harjuta! Osta raamat Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences, harju eestikeelsete mõistetega ja jälgi koolitusi nagu näiteks Äripäeva Akadeemia.

Kust ma saan rohkem informatsiooni?

Meie kodulehelt, Kutsekoda SA koduleheküljelt või e-posti aadressil eksam@epma.ee.