Kutsesüsteemi dokumendid

Alljärgnevalt on toodud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt antavate projektijuhtimise kutsetunnistuse taotlemisega seotud dokumendid:

 1. Kutsetunnistuse omistamise avaldus 2019
 2. Eneseanalüüsi vorm taotlejale
 3. Taotleja läbiviidud projektide raport 2019
 4. Projektide keerukuse hindamise vorm
 5. Hindamisstandard Vanemprojektijuht, tase 7
 6. Hindamisstandard Projektijuht, tase 6
 7. Hindamisstandard Nooremprojektijuht, tase 5
 8. Hindamisstandard “Projektijuhi assistent, tase 5”
 9. Projektijuhi assistendi eneseanalüüsi vorm
 10. Kutse andmise kord (kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 11, 31.12.2018 )
 11. IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0. Inglise-Eesti sõnastik