Kutsesüsteemi dokumendid

Alljärgnevalt on toodud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt antava Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA C) ja Projektijuhtimise tase 6 (IPMA C) kutsetunnistuse taotlemisega seotud dokumendid.

 1. Kutsetunnistuse omistamise avaldus (taotlejale)
 2. Taotleja läbiviidud projektide raport (vt Näidis, taotlejale)
 3. Hindamisstandard “Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B)”
 4. Hindamisstandard “Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B). Lisa 1. Eneseanalüüsi vorm (taotlejale)
 5. Kutsestandard “Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B)
 6. Hindamisstandard “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”
 7. Hindamisstandard “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”. Lisa 1. Eneseanalüüsi vorm (vt Näidis, taotlejale)
 8. Hindamisstandard “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”. Lisa 4. Taotleja kohta täidetav hindamisprotokolli vormi näidis (hindajale)
 9. Kutsestandard “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”
 10. Hindamisstandard “Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA D)”
 11. Hindamisstandard “Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA D)”. Lisa 1. Eneseanalüüsi vorm (taotlejale)
 12. Hindamisstandard “Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA D)”. Lisa 2. Taotleja kohta täidetav hindamisprotokolli vormi näidis (hindajale)
 13. Kutsestandard “Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA D)”
 14. Kutse andmise kord (kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 11, 31.12.2018 )
 15. IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0. Inglise-Eesti sõnastik