Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon

EPMA on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis koordineerib Assotsiatsiooni liikmete tegevust, esindab ja kaitseb nende ning ka teiste samast valdkonnast huvitatute avalikke huve.
Assotsiatsiooni peamiseks eesmärgiks on edendada projektijuhtimise praktikat Eestis


Tegevused

“High achievement always takes place in the framework of high expectation” | Charles F. Kettering (1876-1958)

Projektijuhtimise raamistik organisatsioonis

Projektijuhtimise raamistik sisaldab ka kokkuleppeid, kuidas projekte alustatakse ja lõpetatakse.

Töögrupid

EPMA töö on koondatud töögruppidesse, mille tegemisi organiseerivad töögruppide juhid. Töögruppidele on seatud eesmärgid, mida viivad ellu töögruppide juhid koos EPMA liikmetest vabatahtlike projektijuhide ja projektijuhtimisest huvitatud inimestega

Sertifitseerimine

Meie liikmete hulgas on paljud sertifitseeritud projektijuhid (PMP, IPMA C). Oleme võtnud enda südameasjaks toetada projektijuhte rahvusvaheliste sertifikaatide omandamisel.

Kutsesüsteem

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist


Meie Missioon

Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni missiooniks on arendada projektijuhtimise kultuuri ja väärtuseid, tuues kasu Eesti ühiskonnale ja ettevõtlusele. EPMA visiooniks on olla Eesti hinnatuim ja eelistatuim projektijuhtimise kompetentsikeskus. Vaata ka: Tegevused -> Põhikiri ja aastaaruanded


Juhatus

Anna Nositš
Juhatuse liige
Tiit Valm
Juhatuse liige
Vsevolod Boikov
Juhatuse liige
Taavi Tamberg
Juhatuse liige, tegevjuht
Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky
Juhatuse liige
Samuli Karjalainen
Juhatuse liige

Assotsiatsiooni liikmetele mõeldud materjalid