swedbank_logo_300DPI_210mmSwedbanki siseveebis ilmus täna pikem artikkel EPMA kohta. Kuna arutelu on põnev ja kordab mõningaid olulisi mõtteid projektijuhtimise arengu kohta Eestis, mida  Kuku raadio esinemisel maha öeldi, siis lisame kohandatud artikli Swedbanki loal siia lugemiseks.

Asutati Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon – osale koolitustel või astu liikmeks
Märtsi alguses asutati Pärnus toimunud projektijuhtide kogunemisel Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon (Estonian Project Management Association, EPMA), mille asutajaliikmeks on ka Swedbank. Asutamiskoosolekul valiti EPMA juhatuse esimeheks Andrus Kivisaar, kes töötab Swedbanki grupi IT infrastruktuuri projektijuhtide osakonna juhatajana.

Assotsiatsiooni põhitegevus on täna projektijuhtimisele ja ka pisut laiemalt juhtimisele suunatud seminaride korraldamine – liikmetel  on siin alati eelis nii koha kui hinna osas. Näiteks järgmine koolitus, kuhu on võimalik veel registreerida, toimub Tallinna Botaanikaaias 26.aprillil kell 17-19.30 (info ja registreerumise võimalus avaneb lehelt www.epma.ee). Seminari teema onLeadership ehk kui oluline on projektijuhi roll ja eestvedamine ettevõtte eduks!.

Nagu ka koolitusele, on oodatud Assotsiatsiooni liikmeteks Kivisaare sõnul nii tänased juba töötavad projektijuhid kui need, kes alles mõtlevad projektijuhi karjääriga alustamise peale. „Teisisõnu on EPMA erialaliit, mis koondab projektijuhte ja projektijuhtimisest huvitatuid. Meie missiooniks on arendada Eestis projektijuhtimise kultuuri ja väärtuseid ning tuua seeläbi kasu nii Eesti ettevõtlusele kui ühiskonnale,“ selgitab Kivisaar. „Iga asjur, kellele ei osata nime välja mõelda, ei ole enam projektijuht. Selle elukutse vajalikkust ja väärtust on hakatud hindama.“

Koolitusi viivad täna läbi valdavalt assotsiatsiooni enda aktiivsed liikmed. Tulevikus on Kivisaare sõnul võimalik aga ka koostöö EASi ning Töötukassaga. „Eesmärk on hoida koolituse hinnad taskukohased,“ lisab ta.

Koolitajast sertifitseerijaks

Koolitustele lisaks käib Kivisaare sõnul samuti töö rahvusvahelise projektijuhtimise assotsiatsiooni IPMA-ga. „Ka Eesti assotsiatsiooni eesmärk on saada selle organisatsiooni liikmeks, et saada tulevikus ka ametlikuks projektijuhtide sertifitseerijaks Eestis,“ sõnab ta. IPMA sertifikaat on rahvusvaheliselt tunnustatud projektijuhtimise sertifikaat, mille on valinud ametlikuks projektijuhtide sertifitseerimiseks ka Swedbanki grupp. Samuti osalevad EPMA aktiivsed liikmed Eesti Kutsekoja Eesti Projektijuhi Kutsestandardi töörühmades. Kivisaare sõnul on töö ka peaaegu lõppjärgus rahvusvahelise erialase terminoloogia tõlke osas. Koostöös Läti ja Leedu eriala assotsiatsioonidega osaletakse aga sügisel Lätis toimuvate Balti projektijuhtimise päevade (Baltic PM Days 2012) korraldamises.

Töös osalemine

Assotsiatsiooniga liituma on teretulnud nii projektijuhi ametis, rollis töötajad, lihtsalt projektijuhtimise huvilised kui ka kogenud programmi- ja projektiportfellijuhid, kel on soov ja võimalusomalt poolt erialale ja ühiskonnale tagasi anda. Panustada saab esmajoones läbi töögruppides osalemise, mis tegelevad infovahetuse, Eesti kutsestandardi ja sertifitseerimisega ning ürituste korraldamisega. „Mida suuremaks muutub meie organisatsioon, seda tõenäolisemalt tuleb ka uusi teemasid ja töögruppe, milles osaleda. Üheks fookuseks on näiteks ka young crew, mille kaudu värvatakse noori ja algajaid projektijuhte,“ räägib Kivisaar.

Liikmetel on võimalus arutada oma tööd puudutavaid probleeme, arenguid ja uusi trende kolleegidega erinevatest valdkondadest. Liikmelisus annab võimaluse jagada ja õppida teiste kogemusest ning olla osaline selles, et projektijuhtimine Eestis muutuks kvaliteetseks ja ühtemoodi tõlgendatavaks. „Kahjuks on ka riigisektoris sage, et projektijuhi töö piirdub projektile finantseerimise allika otsimisega, kuid täidesaatev osa jäetakse justkui kellegi teise kanda,“ tõdeb Kivisaar. Seega peaks kaasnema terminoloogia ja meetodite ühtlustamisega tulevikus kvalitatiivne muudatus, millega muutuks lihtsamaks ka koostöö erinevate asutuste ning riigi ja erasektori vahel.

Kivisaare sõnul on Rootsi täna maailmas kõige projektiseeritum riik – seda nii riigi kui erasektori tasandil. „Selline lähenemine annab vabamad käed nii ettevõtjale kui töötajale ning võimaluse kasutada kõige paremaid eksperte, kes saavad pühendada oma aja täielikult kindla asja elluviimisele. Arvan, et liigume 5-10 aasta jooksul samas suunas,“ lausub Kivisaar.

Täna kuuluvad assotsiatsiooni ligi 60 liiget, sealhulgas ka viis juriidilist isikut: Swedbank, Webmedia, SMIT, Eesti Innovatsiooni Instituut ja MTÜ Lean Enterprise Estonia. Samuti käivad läbirääkimised mitme uue juriidilise liikmega. Ehkki ka tänaste liikmete seas on projektijuhte erinevatest sektoritest, püüab EPMA kaasata pidevalt uusi huvitatud inimesi, et katta ära võimalikult paljude sektorite esindatus assotsiatsioonis.

17.04.2012 08:00, Erik Müürsepp