Artikkel projektipõhisest tööst Postimehes

Artikkel projektipõhisest tööst Postimehes

Postimehe erilehes ilmunud arvamusloos kirjutab Robert Kitt, et kaaluda võiks projektipõhiseid lepinguid. Mitte kõik ülesanded ettevõtetes ja asutustes pole tähtajatud. Konkreetne projekt on alati tähtajaline. Kolm mõtet paindlikuma tööturu poole • Osaline tööaeg – kõigile ei sobi täiskohaga töö. Tööandjad peaksid tööaja suhtes paindlikumad olema, võimaldades ka osalist tööaega. See võimaldaks kasutada inimesi, kes täistöökohaga […]