Seminar: Ulatuse juhtimine projektis (WBS)

6.12.2012 kell 18.00-19.00 toimub EPMA raamatuklubi poolt korraldatud seminar “Ulatuse juhtimine projektis – WBS ja selle rakendamine”.

Seminar toimub raamatuklubi tavapärases kogunemiskohas – Rahvusraamatukogu, ruum 4041. Osavõtt tasuta.

Rohkem infot: gunnar.kuhi@gmail.com