social-participation-inequality-758593Meil on suur rõõm ja heameel edastada rahvusvahelise naistepäeva lähenedes kõikidele naissoost projektijuhtidele üleskutse anda väärtuslik panus Diana Paluoja lõputöösse. Diana on Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise kolmanda kursuse tudeng, kes kirjutab lõputööd teemal „Naised projektijuhtidena Eestis“.

Teemavaliku põhjenduseks sõnas Diana: „Kuna olen ise seda eriala lõpetamas, tundus minu jaoks huvitav uurida, milliseid võimalusi naistel Eestis projektijuhtidena on. Lõputöö eesmärgiks on koostada ülevaade naisprojektijuhtide hetkeolukorrast, selgitada välja probleemid ja arenguperspektiivid Eestis. Minu soov on ka teada saada erinevusi ja sarnasusi meeste- ja naisterahvaste puhul projektijuhtide ametis (nt kas suhtutakse teisiti, on eelarvamused jne).

Eeltooduga seosed pöördume Teie poole Diana nimel ning edastame üleskutse naissoost projektijuhtidele erinevatest valdkondadest, kes oleksid nõus vastama ankeetküsitlusele. Kui olete huvitatud osalema uuringus, palun kirjutage Dianale (dianapaluoja@hot.ee) andes teada töökoha nime ning enda e-posti aadressi, millel oleks võimalik Dianal Teiega ühendusse astuda ja ankeetküsitlus edastada (märtsi lõpu poole).

Ankeetküsitlus on veel koostamisel, kuid ei ole pikk, sisaldades umber 20 küsimust. Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 15-20 minutit.

Kogutav info jääb konfidentsiaalseks ja leiab kasutust ainult lõputöö koostamiseks. Loodan meeldivale koostööle. Täpsustavate küsimuste korral pöörduge eeltoodud e-posti aadressil.

Päikest,

Diana Paluoja ja EPMA