Osale siseveebi töögrupis!

Osale siseveebi töögrupis!

2. septembril 2013. a kogunenud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) juhatus arutas ühte meie olulist eesmärki käesoleval aastal – luua EPMA liikmetele projektijuhtimisalaseks suhtluseks ja infovahetuseks siseveeb. Juhatus otsustas moodustada töögrupi, kuhu kutsume üles aktiivseid liikmeid endast märku andma ja kaasa lööma. Töögrupi eesmärk: töötada välja EPMA liikmetele siseveebi lahenduse ettepanek, tehnilise lahenduse väljavalimine, töölerakendamine ning […]

https://www.vinylcuttingmachineguide.com/