2. septembril 2013. a kogunenud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) juhatus arutas ühte meie olulist eesmärki käesoleval aastal – luua EPMA liikmetele projektijuhtimisalaseks suhtluseks ja infovahetuseks siseveeb. Juhatus otsustas moodustada töögrupi, kuhu kutsume üles aktiivseid liikmeid endast märku andma ja kaasa lööma.

Töögrupi eesmärk: töötada välja EPMA liikmetele siseveebi lahenduse ettepanek, tehnilise lahenduse väljavalimine, töölerakendamine ning edaspidi EPMA siseveebi heaperemehelik haldamine.

Töögrupi ülesanded:

 1. Koostada siseveebi lähteülesanne (eesmärk, ootused, peamised funktsionaalsed nõuded). Soovitatav EPMA liikmete hulgas küsitluse läbiviimine, mida soovitakse siseveebis näha, missugust informatsiooni saada jne;
 2. Korraldada koostatud lähteülesande arutelu ja kokkuleppimine EPMA juhatusega;
 3. Koostada kokkulepitud lähteülesande saavutamiseks ettepanekud (tehniliste lahenduste ja alternatiivide väljapakkumine) ning korraldada lahendussuuna kokkuleppimine EPMA juhatusega;
 4. Korraldada EPMA juhatusega kokkulepitud lahendussuuna teostust ja häälestamine vastavalt lähteülesandes kirjeldatule ja EPMA vajadusi arvestades;
 5. Tutvustada lahendust EPMA juhatusele ning soovi korral EPMA liikmetele üldkoosolekul;
 6. Rakendada EPMA siseveeb praktikas tööle ning hallata EPMA siseveebi heaperemehelikult.

Omalt pool pakume:

 1. EPMA juhatuse poolset igakülgset tuge, nõustamist ja abistamist eesmärgi saavutamiseks;
 2. Võimalust aktiivselt kaasa lüüa EPMA visiooni ja missiooni elluviimisel ning jätkata soovi korral edaspidi tegevusi siseveebi arendamisel, materjali kogumisel ja koondamisel ning haldamisel;
 3. Saada juhtimiskogemus mittetulunduslikus organisatsioonis projekti teostamisel (kas siis töögrupi juhina või liikmena) ning miks mitte – ka atraktiivse märke CV-le;
 4. Võimalust ennast näidata aktiivse EPMA liikmena, olla eeskujuks ning kaasatud ühisesse ettevõtmisesse;
 5. Võimalust pakkuda väljatöötatud lahendust rahvusvahelistele (nt Läti, Leedu) erialaliitudele.

Piirangud: kui tegemist on SAAS-teenusega, siis tuleb arvestada ning eraldi EPMA juhatusega kokku leppida aktsepteeritav püsikulu teenuse ülalhoidmiseks. Kui lahendussuund on majutada süsteem www.epma.ee domeenis (eelistatud), siis tuleb arvestada tehniliste piirangutega (PHP, MySQL jt). Stiililiselt peab siseveeb ühtima EPMA senise stiilikasutusega või olema valmisolek seda seadistada.

Ootame kõigi liikmete poolt aktiivset kaasalöömist. Andke endast märku aadressil jan.urva@gmail.com või täitke alljärgnev vorm hiljemalt 23.09.2013. Töögrupi EPMA juhatuse poolne kuraator on Jan Urva.

Orienteeruv ajakava töögrupi eesmärkide saavutamiseks.

intranettimeplan

[contact-form to=’jan.urva@gmail.com’ subject=’Siseveebi töögrupp’][contact-field label=’Soovin töögrupis olla:’ type=’radio’ options=’töögrupi juht,töögrupi liige’/][contact-field label=’Nimi:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Telefon:’ type=’text’/][contact-field label=’E-Post:’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Muu info:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]