28.05.2014 saavutas Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile (EPMA) ühe oma strateegilistest eesmärkidest, mil omistati EPMAle kutsenõukogu poolt kutse andja õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetel (tase V-VII). Tegemist on esimese, kuid väga olulise ja suure sammuga valitud teel. Nüüd järgneb pingeline töö kutse taotlemise ja hindamisega seotud materjalide koostamiseks, misjärel hakkame vastu võtma taotlusdokumente. 

28.01.2013 kuulutas Kutsekoda SA välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks projektijuhi assistendi (tase V), projektijuhi (tase VI), vanemprojektijuhi (tase VI) ja projektiportfelli juhi (tase VII) kutsetele. Konkursil osales lisaks EPMA-le ka Eesti Projektijuhtide Liit.

28.05.2014 kinnitati Kutsekoda SA Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 17 Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile kutse andmise õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (tase V-VII). Sama otsusega kinnitati ka kutse andmise kord projektijuhtimise kutseala kutsetele Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi:

Kutsekunnituste väljastamise tasumäärad saavad olema järgmised:

  Esmataotlemine Taastõendamine
Projektijuhi assistent 80.28 €
Projektijuht 248.14 € 78.12 €
Vanemprojektijuht 248.14 € 78.12 €
Projektiportfelli juht 248.14 € 78.12 €

Kutsekomisjon koosneb järgmistes liikmetest:

Täpsemalt EKR ja EQF kohta soovitame lugeda Kutsekoja koduleheküljelt. Lühidalt olgu mainitud siinkohal vaid, et EKR loomine algas 2005. aastal ning 8-tasemeline EKR jõustus 1. Septembril 2008. aastal uue kutseseadusega. EKR on suhestatud Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF).