28.05.2014 sai EPMA volitatud kutse andjaks kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Täpsemalt loe siit…

Käesolevaks hetkeks oleme kõik vajalikud ettevalmistused lõpuni viinud ning 25.04.2015 viime Tallinnas läbi esimese eksami kutse „Projektijuht, tase 6“ (IPMA C) omandamiseks. Kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.04.2015.

Kutse „Projektijuht, tase 6“ on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardi kohaselt. Projektijuht, tase 6 eksam koosneb kolmest osast – kirjalik test, grupitöö ja intervjuu. Nende sisu kohta on täpsemalt kirjutatud dokumentides, millega saate tutvuda siin:

Lisainfot kutse- ja hindamisstandardi, kutse taotlemise tingimuste, kehtivate nõuete, esitatavate dokumentide jm. kohta saab EPMA kodulehelt, Kutsekoja kodulehelt või e-posti aadressil: eksam@epma.ee