EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

Kümme EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi liiget said 5. -6. juunil kokku Raplas, kus arutati kutseeksami- ja sertifitseerimistöögrupi 2015. aasta tegemisi. EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi eesmärk on tõsta nii eraettevõtete kui ka riigiasutuste töötajate hoiakut projektijuhtimisse kui ametisse. Projektijuhtide kutsetunnistus ning rahvusvahelised sertifikaadid tõendavad inimese pädevust projektijuhtimises nii teoorias kui ka praktikas – eelkõige […]

https://www.vinylcuttingmachineguide.com/