Kümme EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi liiget said 5. -6. juunil kokku Raplas, kus arutati kutseeksami- ja sertifitseerimistöögrupi 2015. aasta tegemisi.

IMGP7418EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi eesmärk on tõsta nii eraettevõtete kui ka riigiasutuste töötajate hoiakut projektijuhtimisse kui ametisse. Projektijuhtide kutsetunnistus ning rahvusvahelised sertifikaadid tõendavad inimese pädevust projektijuhtimises nii teoorias kui ka praktikas – eelkõige seda, et projektijuht on tegutsenud mingis konkreetses valdkonnas ja on omandanud piisaval hulgal kogemusi, mille läbi on tekkinud oskus. Sellega annab kutsetunnistus ja rahvusvaheline sertifikaat tööandjale garantii, et tunnistust või sertifikaati omav töötaja on omandanud teatud kogemused ja oskused projektijuhtimise valdkonnas.

Kohtumise käigus olid arutelu all järgmised teemad, mis on ühtlasi ka töögrupi 2015. aasta eesmärkideks:

  • Luua sõltumatute projektijuhtimise sertifikaatide andmebaas, et oleks olemas infosüsteem, kus on kõikide sertifitseeritud projektijuhide andmed ja nende poolt (viimase viie aasta jooksul) juhitud projektid;
  • Alustatakse teavitustööd projektijuhtimise kutsetunnistuse ning rahvusvaheliste sertifikaatide omandamise kohta;
  • EPMA aitab kaasa iseõppimise gruppide tekkimisele. EPMA koolitajad soovivad siduda õppematerjalid ja koolitused kutseeksamiga.

Täpsem info kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi kohta:

Taavi Tamberg taavi@pc.ut.ee ja Gunnar Kuhi gunnar.kuhi@gmail.com