EPMA kutse- ja sertifitseerimise töögrupi liikmed Taavi Tamberg ning Arvi Kuura osalesid 5.-6. augustil Lätis, Kegumsis toimunud IPMA CB (Certification Body) assessorite kogunemisel. Loe Taavi Tambergi kokkuvõtet toimunust.

2015-08-06 12.26.48

Oli väga mõnus ja hästi korraldatud koosviibimine, kus olid kohal eelkõige Läti ja Leedu assessorid ning CB korraldajad. Esimesel õhtul oli rahvast veidi vähem, aga endi tutvustamise käigus tuli paar head mõtet ja eeskuju välja.

Leedukate assotsiatsiooni juhatus hakkab nüüd iga aasta 3 kuni 4 liiget 7-st välja vahetama, kuna nii tagatakse pidevalt värskete ideede tulek juhatusse ning ehk ka õhinapõhisuse jätkumine. See tähendab, et juhatuse liige ei tohi üle kahe aasta järjest juhatuses olla.

IPMA CB assessorite koolitamine ja pidev kaasamine on igal pool veidi keeruline, seetõttu antakse eriliselt suur tänu ja toetus esimestele omal maal. Eestis assessoriks saamiseks peaks siis seni, kuni meil enda CB moodustamata, läbima koolituse näiteks Lätis või kutsuma Ivars Rungise siia treeningut läbi viima. Iga aktiivse assessori kohta peaks toimuma vähemalt 4 A/B/C taseme või 10 D taseme sertifitseerimist aastas.

Teise päeva hommikul keskenduti IPMA sertifitseerimiseksamil workshopi (grupitöö) läbiviimisele ja hindamisele. Grupitöö toimub Lätis esimesel hindamise päeval pärast kirjalikku testi (3 tundi) ka umbes 3 – 4 tundi, intervjuud on teisel päeval. Leedukad teevad kirjaliku testi esimesel õhtul ja siis järgmise päeva hommikul alustatakse grupitööga, pärast mida on intervjuud. Grupitöö ja intervjuu läbivad (soovi korral) ka need, kes kirjalikus testis põrusid – nad saavad järgmisel korral järgi teha ainult kirjaliku testi juhul, kui muud elemendid (grupitöö ja intervjuu) olid edukad.

Mis on grupitöö eesmärk? Gruptööga peaks hinnatama eelkõige käitumuslikke kompetentse, nii et nende keskmine hinne oleks vähemalt 5 (seda määratakse täpselt hindamisstandardiga omal maal). Töötati välja ka konkreetsem kava hindamisvormideks grupitöös, mida siis kolme assotsiatsiooni vahel ka jagatakse. Oluline on see, et kompetentsid saaks tõendatud (veendutud, et kandidaat on hea projektijuht) või saaks selgelt välja tuua, miks kellelegi ei saa sertifikaati välja anda.

Teise päeva pealelõunal (peale ujumas käimist :)), rääkisime veel kolme Balti riigi koostööst sertifitseerimisel. Valmistatakse ette vastav leping, sh assessorite lihtsama vahetamise, koolituste jms osas. Regionaalse sertifitseerimise keha (RCB) loomise mõte seisneks selles, et igal maal säilib enda iseseisvus oma CB tegevuses, kuid rahvusvahelise peakontoriga suhtlemine väheneks, ehk teatud hulga otsustusõigust antakse RCB tasemele. Lepiti veel kokku, et IPMA sertifitseerimiseksami kirjalike testi küsimuste baas luuakse kolme balti riigi peale ühine.

Päeva lõpuks tuli juttu veel ICB 4-st (Individual Competence Baseline), mis tuleb avalikustamisele septembris (pigem lõpu poole). Teadaolevalt on seal indiviididele eraldi A-D tasemed siis nii projekti-, portfelli-, kui ka programmi juhtimises (domeenid), mis tähendab, et erinevaid valikuid tuleb rohkem. Senised kolm kompetentside valdkonda nimetatakse veidi ringi – People (endine käitumuslik), Practice (tehnilised) ja Perspective (kontekstuaalsed).

Otsustati, et selliseid IPMA CB assessorite ühiskoolitusi-arutelu päevi (tegev-assessoritele kord aastas kohustuslikke) hakatakse üle Baltikumi korraldama kaks korda aastas – järgmine kord toimub 15.-16. märtsil – vahetult enne Baltic PM Days 2016 konverentsi Riias. Pangem endale kalendrisse kirja!  

Taavi Tamberg
EPMA kutse- ja sertifitseerimise töögrupi liige

Kui projektijuhtimise kutse andmine ja sertifitseerimise kõnetab Sind ning Sa soovid panustada selle valdkonna arengusse Eestis, siis oled oodatud liituma kutse- ja sertifitseerimise töögrupiga. Lisainfo saamiseks võta palun ühendust Taavi Tambergiga: taavi@pc.ut.ee