EPMA kutseeksami töögrupi eestvedajad Gunnar Kuhi ja Taavi Tamberg tutvustasid teisipäeval, 3. novembril projektijuhi kutseeksami ja sertifitseerimise võimalusi Eestis.

Kutseeksami infopäev

Kutseeksami infopäev

Esmalt tutvustati infopäeval PMI, PRINCE2 ja IPMA sertifikaate, nende põhimõtteid, hindasid ning Eestis taotlemise võimalusi.

Seejärel räägiti lähemalt kutsesüsteemist ja EPMA poolt korraldatavast projektijuhi assistent tase 5 (IPMA D) ja projektijuhi tase 6 (IPMA C) kutseeksamist, mis leiab aset 12.-13. detsembril Tallinnas. Enne kutseeksamile tulekut on vaja tutvuda vastava kutsestandardiga, kutse andmise korra ja hindamisstandardiga. Eksamile registreerimiseks vajalikud vormid leiab EPMA kodulehelt, mis tuleb täita hiljemalt 1. detsembriks (k.a) ning enne eksamit peab olema tasutud kutseeksami tasu (tase 5 eksami tasu on 80,28 eurot ja tase 6 eksmi tasu on 248,14 eurot). Projektijuhi assistent, tase 5 (IPMA D) eksam koosneb kirjalikust tööst (100 küsimust, mis hõlmab 26 kompetentsi) ning projektijuhi tase 6 (IPMA C) eksam koosneb kirjalikust tööst (100 küsimust, mis hõlmab 40 kompetentsi), grupitööst ja suulisest interjvuust.

Kutsetunnistuse ja sertifikaadi vajalikkusest

Kutsetunnistuse ja sertifikaadi vajalikkusest

Infopäeval arutleti selle üle, miks on erialaspetsialistil oluline omada kutsetunnistust või sertifikaati – mida see tõendab ja missugust lisandväärtust annab see nii töötajale kui ka tööandjale. Grupitöö tulemusel tõid osalejad välja, et nii kutsetunnistus kui ka sertifikaat aitavad võrrelda projektijuhtide professionaalsust, kuna erineva tasemega eksamid nõuavad erinevat kvalifikatsiooni (näiteks projektijuhina töötatud aastad, läbiviidud projektid ja omandatud kompetentsid). Samuti on tunnistus indikaatoriks tööandjale, kes peab valima projektile juhti ning veenduma, et valitud projektijuhil on selleks tööks olemas vajalik kogemuste ja teadmiste pagas. Projektijuhile annab kutsetunnistuse või sertifikaadi olemasolu võimaluse saada paremaid projekte, tänu millele tõusta karjääriredelil.

Projektijuhi kutseeksamit korraldab EPMA vähemalt üks kord aastas ning järgmine kutseeksam toimub hiljemalt sügisel 2016. Küsimuste korral võib pöörduda EPMA kutseeksami töögrupi liikmete Gunnar Kuhi ja Taavi Tambergi poole.

Infopäeva materjalid: Taavi Tambergi esitlus ja Gunnar Kuhi esitlus