Projektijuhi ja vanemprojektijuhi kutseeksamid 2017 aastal

 

Meil on hea meel teatada, et EPMA jätkab 2017 aastl Projektijuhtidele tase 6 kutseeksamite korraldamistega

kutseeksamite päevad:

EPMA on volitatud kutse andja kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Kutsetunnistus baseerub IPMA kompetentsi tasemetele (ICB 3.0) ning seda tunnistatakse Eestis projektijuhtimise kompetentsuse standardse mõõdikuna.

Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.

Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B) kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt.

Kutseeksam koosneb:

  1. kirjalikust testist
  2. grupitööst ja
  3. intervjuust

Eksami ajal ei tohi kasutada telefoni ega muid tehnilisi ja kirjalikke vahendeid, v.a. väljatrükitud kujul IPMA Competence Base (ICB) 3.0. Inglise-Eesti sõnastikku.

Eksami ja kutsetunnistuse korralduse ja sisuga on võimalik täpsemalt tutvuda alljärgnevates dokumentides:

  1. Kutse andmise kord
  2. Kutsestandard “Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B)” ja kutsestandard “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”
  3. Hindamisstandardid “Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B)” ja “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)”

Eksamile on lubatud ainult isikud, kes on 1. maiks 2016 esitanud hindamisstandardites toodud ja taotlemiseks vajalikud vormikohased dokumendid ja tasunud kutseomistustasu (esitada koopia maksekorraldusest). Dokumendid palume edastada digiallkirjastatult eksam@epma.ee. Kutsetunnistustasu palume kanda Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märkida “kutseomistamistasu” ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Lisainfo kutse- ja hindamisstandardi, kutse taotlemise tingimustele, kehtivate nõuete, esitatavate dokumentide jm kohta saab meie kodulehelt, Kutsekoja kodulehelt või e-posti aadressilt eksam@epma.ee.