Kaks aastat tagasi alustas EBS-i Juhtimiskoolituse Keskus koos Algis Perensiga tööd selle nimel, et Eesti projektijuhtidel oleks võimalus taotleda rahvusvahelist kutsetunnistust ning toetada sellega ettevõtete ja projektijuhtide konkurentsivõimet nii kodu- kui välisturgudel.

Kutsetunnistuste väljaandmise õiguse saamiseks oli vaja läbida hindamisprotsess, et saada akrediteeritud treeningorganisatsooniks ehk ATO-ks. Õpetaja sertifikaadi saamiseks pidi koolitaja tegema kirjaliku ja suulise eksami ning valmistama õppematerjalid, mis läbisid metoodika omaniku poolse kvaliteedikontrolli.

5.-7. aprillini toimuski koolituse “PRINCE2â praktikas” esimene moodul, mille läbinutel oli võimalik taotleda PRINCE2 Foundation kutsetunnistust. Kuigi eksam ei olnud just lihtsate killast, said kõik kaheksa kursusel osalenut sellega hakkama ja on nüüd rahvusvahelise projektijuhi kutsetunnistuse omanikud. Kuus projektijuhti jätkavad aga õppimist, et mai lõpus teha ära PRINCE2 Practitioner taseme eksam.

Järgmine PRINCE2 Foundation taseme koolitus ja eksam toimub 12.-14. detsembril ja Practitioner taseme koolitus 16.-17. jaanuaril 2018.