Spiraalne dünaamika

Spiraalne dünaamika

Spiraalne dünaamika juhtimises – need sõnad on viimastel aastatel üha populaarsemaks muutunud. Spiraalse dünaamika alused pani paika ameerika psühholoog C.Graves, kaugetel 1960datel. Lähtuvalt A.Maslow’i inimvajaduste püramiidist, arendas Graves välja oma inimväärtuste süsteemi hämmastava mudeli. Spiraalse dünaamika keskmes on meemide uurimine – nähtamatud, sügavamad mõtteviisid, mis inimesi sageli alateadlikult mõjutavad. Meem avaldub maailmavaate, väärtussüsteemi, psühholoogilise eksistentsi […]

https://www.vinylcuttingmachineguide.com/