Koolitusinfot IT Koolituse poolt

Koolitusinfot IT Koolituse poolt

  Oktoobris on võimalus osaleda tippkoolitaja David Tomlinsoni PRINCE2 koolitusel Oktoobris tuleb IT Koolituse kutsel UK-st Eestisse tikkkoolitaja David Tomlinson, kes viib 22.-26. okt läbi PRINCE2 Foundation ja Practitioner programmi! Koolitus on ka ettevalmistuseks vastavateks sertifitseerimiseksamiteks, mis sisalduvad koolituse hinnas. David on antud koolitust ka varem Tallinnas läbi viinud ning saanud alati osalejatelt väga positiivse […]

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

Kümme EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi liiget said 5. -6. juunil kokku Raplas, kus arutati kutseeksami- ja sertifitseerimistöögrupi 2015. aasta tegemisi. EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi eesmärk on tõsta nii eraettevõtete kui ka riigiasutuste töötajate hoiakut projektijuhtimisse kui ametisse. Projektijuhtide kutsetunnistus ning rahvusvahelised sertifikaadid tõendavad inimese pädevust projektijuhtimises nii teoorias kui ka praktikas – eelkõige […]

Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

Kutse taotlema projektijuhi (tase 6) kutsetunnistust

28.05.2014 sai EPMA volitatud kutse andjaks kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Täpsemalt loe siit… Käesolevaks hetkeks oleme kõik vajalikud ettevalmistused lõpuni viinud ning 25.04.2015 viime Tallinnas läbi esimese eksami kutse „Projektijuht, tase 6“ (IPMA C) omandamiseks. Kutsetunnistuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 15.04.2015. Kutse „Projektijuht, tase 6“ on […]

EPMA sai volitatud kutse andjaks

EPMA sai volitatud kutse andjaks

28.05.2014 saavutas Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile (EPMA) ühe oma strateegilistest eesmärkidest, mil omistati EPMAle kutsenõukogu poolt kutse andja õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetel (tase V-VII). Tegemist on esimese, kuid väga olulise ja suure sammuga valitud teel. Nüüd järgneb pingeline töö kutse taotlemise ja hindamisega seotud materjalide koostamiseks, misjärel hakkame vastu võtma taotlusdokumente.  28.01.2013 kuulutas Kutsekoda SA välja avaliku konkursi kutse […]

Esimesed IPMA C sertifitseeritud

Esimesed IPMA C sertifitseeritud

Sellel laupäeval sooritasid IPMA C taseme eksami seitse projektijuhti. Kõik  eksami sooritanud läbisid selle edukalt.  Sertifitseerimist  aitas korraldada Eesti projektijuhtimise assosatsioon (EPMA) ja sertifikaadi väljaandjaks on Läti rahvuslik projektijuhtimise assosatsioon (LNPVA) kes on rahvusvahelise IPMA liikmeorganisatsioon. IPMA Ehk International Project Management Association on üks suuremaid ja vanemaid organisatsioone projektijuhtidele. Kõik need projektijuhid osalesid EPMA korraldatud […]

https://www.vinylcuttingmachineguide.com/