EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupp kohtus Raplas

Kümme EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi liiget said 5. -6. juunil kokku Raplas, kus arutati kutseeksami- ja sertifitseerimistöögrupi 2015. aasta tegemisi. EPMA kutseeksami- ja sertifitseerimise töögrupi eesmärk on tõsta nii eraettevõtete kui ka riigiasutuste töötajate hoiakut projektijuhtimisse kui ametisse. Projektijuhtide kutsetunnistus ning rahvusvahelised sertifikaadid tõendavad inimese pädevust projektijuhtimises nii teoorias kui ka praktikas – eelkõige […]

EPMA sai volitatud kutse andjaks

EPMA sai volitatud kutse andjaks

28.05.2014 saavutas Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile (EPMA) ühe oma strateegilistest eesmärkidest, mil omistati EPMAle kutsenõukogu poolt kutse andja õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetel (tase V-VII). Tegemist on esimese, kuid väga olulise ja suure sammuga valitud teel. Nüüd järgneb pingeline töö kutse taotlemise ja hindamisega seotud materjalide koostamiseks, misjärel hakkame vastu võtma taotlusdokumente.  28.01.2013 kuulutas Kutsekoda SA välja avaliku konkursi kutse […]

Osale siseveebi töögrupis!

Osale siseveebi töögrupis!

2. septembril 2013. a kogunenud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) juhatus arutas ühte meie olulist eesmärki käesoleval aastal – luua EPMA liikmetele projektijuhtimisalaseks suhtluseks ja infovahetuseks siseveeb. Juhatus otsustas moodustada töögrupi, kuhu kutsume üles aktiivseid liikmeid endast märku andma ja kaasa lööma. Töögrupi eesmärk: töötada välja EPMA liikmetele siseveebi lahenduse ettepanek, tehnilise lahenduse väljavalimine, töölerakendamine ning […]

Üleskutse naistepäevaks!

Üleskutse naistepäevaks!

Meil on suur rõõm ja heameel edastada rahvusvahelise naistepäeva lähenedes kõikidele naissoost projektijuhtidele üleskutse anda väärtuslik panus Diana Paluoja lõputöösse. Diana on Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise kolmanda kursuse tudeng, kes kirjutab lõputööd teemal „Naised projektijuhtidena Eestis“. Teemavaliku põhjenduseks sõnas Diana: „Kuna olen ise seda eriala lõpetamas, tundus minu jaoks huvitav uurida, milliseid […]

IT projektijuhtide täiendusprogrammi väljatöötamine

IT projektijuhtide täiendusprogrammi väljatöötamine

TTÜ Majandusteaduskonna koolituskeskus koostöös EPMA-ga töötab välja projektijuhtimise täiendkoolitusprogrammi IT projektijuhtidele. Kui soovid osaleda koolitusprogrammi fookusgrupis, siis anna sellest teada anett@majanduskoolituskeskus.ee. Koosolek toimub 11. jaanuaril 2013 kell 14.00 – 16.00 TTÜ Majandusteaduskonnas, ruumis X-220. Vajalik eelregistreerimine. Kui sellele kohtumisele ei jõua, aga soovid ikka kaasa lüüa, siis anna sellest teada info@epma.ee.

Sertifitseerimise ja info töögruppide kohtumine

Sertifitseerimise ja info töögruppide kohtumine

Neljandal aprillil saavad kokku projektijuhtide sertifitseerimise ja info töögrupid. Kohtumise kohaks seekord Swedbank IT-maja, Pärnu mnt 139/Kohila 8. Vastu võtab Liina 5201280 ja peale hakkame 17:30. Videoühendus on Tartu ja Pärnuga, antagu endast varakult teada, et koht kokku leppida. Kui on jaksu veel arutada (või keegi soovib saabuda hiljem), võib alates 19:00 jätkata Pärnu kohvikus […]

https://www.vinylcuttingmachineguide.com/