Sertifitseerimine

Meie liikmete hulgas on paljud sertifitseeritud projektijuhid (PMP, IPMA C). Oleme võtnud enda südameasjaks toetada projektijuhte rahvusvaheliste sertifikaatide omandamisel.2012. aasta sügisel avanesid PMP ja IPMA C sertifitseerimise programmid. Esimesed seitse sertifitseerimisprogrammis osalejat said oma sertifikaadid jaanuari lõpus. Meil on väga hea meel tõdeda, et kõik programmis osalejad said sertifitseeritud. Jätkame kindlasti tegevust antud suunal – küsi teavet info@epma.ee

Rahvusvahelised sertifikaadid

PMI®

Project Management Institute (PMI®, Pennsylvania, USA) standard
 on üks tunnustatumaid ja laiemalt levinumaid projektijuhtimise standardeid. Standard on ära kirjeldatud “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide). Esmakordselt nägi ilmavalgust aastal 1996. American National Standard Institute (ANSI) kinnitas selle kui USA rahvusliku standardi. Iga nelja aasta tagant on seda üle vaadatud, parandatud ja täiendatud. Viimane, viies versioon ilmus 2013. aasta alguses.

Selle standardi alusel on võimalik taotleda järgmisi kutsetunnistusi:

  • Certified Associate in Project Management (CAPM)
  • Project Management Professional (PMP)
  • Program Management Professional (PgMP)

Lisaks projektijuhi põhikutsele on võimalik taotleda veel:

  • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
  • PMI Risk Management Professional (PMI- RPM)
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
 pmi-300x109

PRINCE2™

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments – projektid kontrollitud keskkonnas, esimene standardi versioon aastal 1989, viimane aastal 2009). See on PMI standardi kõrval teine laialt levinud protsessipõhine meetod, mis käsitleb projekte nende algatamisest ja kavandamisest kuni lõpetamiseni. Meetod käsitleb kõiki projektijuhtimise olulisi teemasid ja protsesse ning selle abil on lihtne ja loogiline jõuda eduka projektijuhtimiseni.

Esialgu oli meetod mõeldud kasutamiseks avalikus sektoris suurte IT-projektide haldamiseks. Praegu rakendatakse meetodit edukalt ka erasektoris ja väljas pool Suurbritanniat ning kõikides eluvaldkondades.

PRINCE2 alusel on võimalik taotleda kutsetunnistust kahel tasemel:

  • PRINCE2 Practitioner
  • PRINCE2 Foundation
 prince2-300x98

 

IPMA®

International Project Management Association (IPMA) koostatud standard IPMA Competence Baseline on kolmas kogu maailmas laialt tunnustatud standard. See ei ole projekti protsessipõhine, vaid määrab eelkõige projektijuhi oskused. Välja selgitatakse teadmiste, hoiakute ja väärtushinnangute kogumid, mida on vaja tulemuslikuks projektijuhtimiseks. Projektijuhi pädevus jaotatakse selle standardi alusel kolme suurde rühma: taustateadmistega seotud pädevus, tehniline pädevus ja hoiakuline pädevus.

Standardis kirjeldatakse lühidalt kõiki oskusi. Iga oskuse kohta on välja toodud, kuidas selle olemasolu tõestada, millised on seosed teiste oskustega ning mida see tähendab sertifitseerimise tasemetel.

IPMA standardi alusel on võimalik taotleda kutse tunnistust neljal tasemel:
•sertifitseeritud projekti direktor (IPMA tase A)
•sertifitseeritud vanemprojektijuht (IPMA tase B)
•sertifitseeritud projektijuht (IPMA tase C)
•sertifitseeritud projektijuhtimise praktik (IPMA tase D).

IPMA ICB 4.0 raamistik on tasuta allalaaditav IPMA kodulehel.

EPMA koostöös LNPVAga pakub sertifitseerimisteenust!

 

 

SCRUM

Teatud mööndustega võib projekti (meeskonna) juhtimise praktikate alla lugeda ka erinevad IT arendusmetoodikad. Scrum on üks levinumaid paindliku tarkvara arendamise raamistikke. Töö põhineb tsüklilisusel, mille etappe nimetakse sprintideks. Sprindi kestus on tavaliselt kaks kuni neli nädalat. Igaks sprindiks võtavad meeskonnad töösse tähtsuse põhjal järjestatud ülesanded, lähtudes kliendi vajadustest.

Ülesandeid nimetatakse user story’deks (kasutuslugudeks), nii et funktsioonid, mida arendatakse eelkõige, on kliendile kõige suurema väärtusega. Iga sprindi lõpus tarnitakse potentsiaalselt kasutatav tarkvaratoode kliendile.

Võimalik on taotleda kahte erinevat kutsetunnistust:

  • Certified Scrum Master
  • Certified Scrum Product Owner
 

Vaata ka: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_certifications