Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 16/09/2020
18:00 - 19:30

Location
Tallinna Majanduskool

Categories


Hea EPMA liige! 


Meie 2020. aasta korraline üldkoosolek toimub 16. septembril, kell 18.00 Tallinna Majanduskoolis, ruum A224. Üldkoosolekul vaatame tagasi eelmisel aastal tehtule ning seame uued ja inspireerivad eesmärgid juba 2021. aastaks. Plaane on mitmeid, neist peamised on EPMA nähtavuse tõstmine ühiskonnas ja projektijuhtide seas, sisukate seminaride ja koolituste korraldamine ning meie missiooni edukas täitmine.

Hea oleks, kui annaksid enda tulekust ka teada siin all!

Päevakava:

  1. Rakendamine – sh. üldkoosoleku avamine, juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine.
  2. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  3. 2020. a eelarve kinnitamine.
  4. 2021. a aasta plaanid ja muu info.

Lisadokumendid siinsamas:

  1. Volituse põhi.
  2. Majandusaasta aruanne 2019.
  3. 2019. aasta eelarve täitmise ülevaade.
  4. 2020. aasta eelarve eelnõu koos senise täitmisega

2019. aasta tegevuse aruanne:

Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon MTÜ (edaspidi EPMA) tegeleb Eestis projektijuhtimise kultuuri strateegilise edendamisega, sh sertifitseerimiste vahendamisega projektijuhtide kutsekvalifikatsiooni tõstmiseks, kutseeksamite läbiviimisega, ürituste ja seminaride korraldamisega jpm.

EPMA liikmeteks on füüsilised ja juriidilised isikud. EPMA liikmete arv püsis suhteliselt stabiilsena: 31.12.2019 seisuga on EPMA-l 62 (2018 aastal 61) füüsilist liiget ja 8 (10) juriidilist 42 (45) registreeritud esindajaga.

Suurt rõhku pöörati EPMA järgmiste aastate ärilise jätkusuutlikkuse plaanimisele. Oluline rõhk oli koostööpartnerite leidmisel ja nendega koostöö kujundamisel (PARE, ChangePartners). Jätkus aktiivne koostööd Tallinna Majanduskooliga. Viidi läbi üks seminar. 

EPMA on Kutsekoja Äriteeninduse nõukogu liige. EPMA viis 2019. aastal läbi kolm kutseeksamit,

millel said kutse 25 (2018. aastal 32) taotlejat, nendest 15 (13) projektijuhi assistenti, 5 (10) projektijuhti ja 5 (9) vanemprojektijuhti. 

EPMA kavandab rahvuslike projektijuhtide assotsiatsiooni (IPMA) liikmena vastavate teenuste

laiemat rakendamist Eestis. Viidi läbi projektijuhtimise kutsestandardite uuendamise protsess,

ja saavutati uuesti kutse andja õigused (lõpevad 09.05.2024) ja välja töötada uued hindamise vormid.

EPMA jätkab 2020. aastal tegevust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

Palun anna enda tulekust ka teada siin:

Bookings

Broneerimine on sellel sündmusel suletud.