Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 16/06/2017 - 17/06/2017
09:00 - 17:00

Categories No Categories


Projektijuhi ja vanemprojektijuhi kutseeksam – Juuni 2017

 

Aeg: 16.06.2017 – 17.06.2017

EPMA on volitatud kutse andja kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Kutsetunnistus baseerub IPMA kompetentsi tasemetele (ICB 3.0) ning seda tunnistatakse Eestis projektijuhtimise kompetentsuse standardse mõõdikuna.

Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6 (IPMA C)” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. Vanemprojektijuht, tase 6 (IPMA B) kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt.

Kutsetunnistuse taotlemiseks juuni kuus on vajalike dokumentide esitamise tähtaeg 5.06.2017.

Eksamile on lubatud ainult isikud, kes on esitanud hindamisstandardites toodud ja taotlemiseks vajalikud vormikohased dokumendid ja tasunud kutseomistustasu (esitada koopia maksekorraldusest). Dokumendid palume edastada digiallkirjastatult eksam@epma.ee. Kutsetunnistustasu palume kanda Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märkida “kutseomistamistasu” ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.

Lisainfo EPMA kodulehelt või e-posti aadressilt eksam@epma.ee.