Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 15/06/2018 - 16/06/2018
09:00 - 17:00

Categories


Aeg: 15.06.2018 – 16.06.2018

EPMA on volitatud kutse andja kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (projektijuhi assistent, projektijuht, vanemprojektijuht ja projektiportfelli juht). Kutsetunnistus baseerub IPMA kompetentsi tasemetele (ICB 3.0) ning seda tunnistatakse Eestis projektijuhtimise kompetentsuse standardse mõõdikuna.

Kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 01.06.2018.
Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.

Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. “Vanemprojektijuht, tase 6″ kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt. Kutseeksam koosneb:

  1. kirjalikust testist
  2. grupitööst ja
  3. intervjuust

Eksami ja kutsetunnistuse korralduse ja sisuga on võimalik täpsemalt tutvuda EPMA kodulehel.

Eksamile on lubatud ainult isikud, kes on tähtaegselt esitanud hindamisstandardites toodud ja taotlemiseks vajalikud vormikohased dokumendid ja tasunud kutseomistustasu (esitada koopia maksekorraldusest). Dokumendid palume edastada digiallkirjastatult eksam@epma.ee. Kutsetunnistustasu palume kanda Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märkida “kutseomistamistasu” ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Lisainfo kutse- ja hindamisstandardi, kutse taotlemise tingimustele, kehtivate nõuete, esitatavate dokumentide jm kohta saab meie kodulehelt, Kutsekoja kodulehelt või e-posti aadressilt eksam@epma.ee.