SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound)

Spetsiifiline, mõõdetav, ajastatud, realistlik, täpne