glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Acceptance procedure -  Vastuvõtuprotseduurid
Accounting -  Raamatupidamine, (majandus)arvestus
Activities -  Tegevused, toimingud
Actual date -  Tegelik kuupäev, ~ (täht)aeg
Agreement -  Leping, kokkulepe
Appearance -  Esinemine, ilming
Applicable law -  Kohaldatav õigus
Appraisal -  Hindamine
Arbitration -  Vahekohus (-menetlus), vahendus
As built project documentation -  Üleandmisdokumentatsioon
Assertiveness -  Enesekindlus
Assessment -  Hindamine
Assets -  Varad
Authority -  Võim, autoriteet, õigused