glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
De-escalation -  Rahunemine, rahustamine
Debate -  Arutelu, väitlus
Decision making -  Otsustus
Decision tree -  Otsustuspuu
Defect -  Viga
Defect removal model -  Vigade kõrvaldamise mudel
Delegation -  Delegeerimine
Deliverables -  Tulemid, tarnitav kaup
Diplomacy -  Diplomaatia, taktitunne
Discipline -  Distsipliin, enesevalitsus
Discrete -  Eristatav (1.11), diskreetne (2.04)
Document -  Dokument
Documentation -  Dokumentatsioon
Documentation system -  Dokumenteerimise süsteem