glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Earned value -  Saavutatud väärtus
Earned value analysis -  Saavutatud väärtuse analüüs
Effectiveness (strat.) -  Kasutoovus, otstarbekus
Efficiency (tact./op) -  Toimivus, tõhusus
Emotional intelligence -  Emotsionaalne intelligentsus
Endurance -  Püsivus, vastupidavus, kestvus
Engagement -  Panustamine, kohustumine
Enthusiasm -  Entusiasm, ind, innukus
Entrepreneurship -  Ettevõtlus, ettevõtlikkus
Environment -  Keskkond
Environmental impact plan -  Keskkonnamõjude plaan
Estimate -  Hinnang, kalkulatsioon
Ethics -  Eetika
Expectation -  Ootus
Expectation management -  Ootuste juhtimine
Expected monetary value -  Oodatav rahaline väärtus
Expenses -  Kulud