glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Failure -  Ebaõnnestumine
Fallback plan -  Varuplaan, taandumiskava
Fascination -  Kütkestamine
Fast tracking -  Esile tõstmine, kiirendamine
Feasibility study -  Tasuvuse ja/või teostatavuse analüüs
Feedback -  Tagasiside
Finance -  Finants(eerimine), raha(stamine)
Financial accounting -  Finantsarvestus
Financial administration -  Finantsjuhtimine, -haldus
Financial audit -  Finantsaudit, -revisjon
Financial baseline -  Finantsplaan
Financial clearance -  Finantseraldis
Financial management -  Finantsjuhtimine
Financial management system of the organisation -  Organisatsiooni finantsjuhtimise süsteem
Financial markets -  Finantsturud
Financial reporting -  Finantsaruandlus
Financing -  Finantseerimine
Flexibility -  Paindlikkus
Float. -  Kõikumine, kõikumisvaru
Forecast -  Prognoos, ennustus
Forming, storming, norming and performing -  Kujunemine, tormamine (konfliktid), kohanemine, toimimine
Frustration -  Frustratsioon, pettumus
Function -  Funktsioon
Functionality -  Funktsionaalsus
Fundamentals of law enforced by the context -  Keskkonnast tulenevad õiguslikud põhimõtted
Funds -  Kapital, (sihtotstarbeline) raha