glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Maintenance of contacts -  Kontaktide alalhoidmine
Make/buy analysis -  Teha/osta analüüs
Management style -  Juhtimisstiil
Managing by programmes -  Programmipõhine juhtimine
Managing by projects -  Projektipõhine juhtimine
Maturity -  Küpsus
Maturity model -  Küpsusmudel
Mediation -  Vahendus
Mediator -  Vahendaja
Mental models -  Mõttemudelid
Method. -  Meetod
Metrics -  Mõõdikud (mõõtmine)
Milestone -  Tähis, verstapost
Monetary value -  Rahaline väärtus
Monitoring -  Jälgimine, monitooring
Monte Carlo analysis -  Monte Carlo analüüs (-simulatsioon)
Moral standards -  Moraalireeglid
Motivation -  Motivatsioon
Motivation model -  Motivatsioonimudel
Multi-dimensional structure -  Mitmemõõtmeline struktuur