glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Qualitative and quantitative risk and opportunity assessment -  Kvalitatiivne ja kvantitatiivne riskide ja võimaluste hindamine
Quality assurance -  Kvaliteedi tagamine
Quality control -  Kvaliteedi kontroll
Quality improvement -  Kvaliteedi parendamine
Quality management -  Kvaliteedijuhtimine
Quality management systems -  Kvaliteedijuhtimise süsteemid
Quality metrics -  Kvaliteedi mõõtmine
Quality objective -  Kvaliteedieesmärk
Quality of the project deliverables -  Projekti tulemite kvaliteet
Quality of the project processes -  Projektiprotsessi kvaliteet
Quality plan -  Kvaliteedi plaan
Quality planning -  Kvaliteedi plaanimine
Quality policy -  Kvaliteedipoliitika