glossary

ICB 3.0 sõnastik

Alljärgnevalt oleme ära toonud IPMA Competence Baseline 3.0 (ICB 3.0) karkassi sõnastiku, mille oleme tõlkinud eesti keelde. ICB on ühtne raamdokument, mis on järgitavad kõikide IPMA liikmesorganisatsioonide ja sertifitseerimisasutuste poolt, et tagada järjekindel ja ühtlustatud standard. Antud tõlke näol on siis tegemist dokumendi kolmanda versiooni tõlkega.
Töörühmas jätkub töö jõudumööda parandamaks, täiendamaks sõnastikku veelgi. Kokku on käesolevaks hetkeks tõlgitud üle 425 termini ja väljendi. ICB 3.0 inglise-eesti tõlge on kättesaadav ka PDF-formaadis.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Wants -  Vajadused, soovid
Warranty -  Garantii
Warranty period -  Garantiiaeg
WBS (work breakdown structure) -  Tööde, ülesannete hierarhiline struktuur
Weighting factor -  Kaalutegur
What-if analysis -  Tegurite mõju analüüs
Width and depth of structures -  Struktuuride laius ja sügavus
Win-win situation -  Võit-võit olukord
Work package -  Tööpakett
Working procedures of the permanent organisation -  Alalise organisatsiooni töökorraldus