Kutsesüsteemi dokumendid

Alljärgnevalt on toodud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt antavate projektijuhtimise kutsetunnistuse taotlemisega seotud dokumendid:

  1. Kutsetunnistuse omistamise avaldus
  2. Eneseanalüüsi vorm taotlejale
  3. Taotleja läbiviidud projektide raport 
  4. Projektide keerukuse hindamise vorm
  5. Hindamisstandard Vanemprojektijuht, tase 7
  6. Hindamisstandard Projektijuht, tase 6
  7. Hindamisstandard Nooremprojektijuht, tase 5
  8. Kutse andmise kord (kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 11, 31.12.2018 )
  9. IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0. Inglise-Eesti sõnastik