Töögrupid

Kui soovid samuti liituda mõne allpool kirjeldatud töögrupiga, siis võta ühendust töögrupi juhiga, kuna abikäed ja särasilmsed meeskonnaliikmed on alati teretulnud!

Kutsestandardi parendamise ja kutseeksami töögrupp

Koostöös Eesti Kutsekojaga töötasid EPMA kutsestandardi ja kutseeksami töögrupi liikmed 2019. aastaks välja uue projektijuhtimise kutsestandardi, mis kirjeldab projektijuhtimise häid tavasid ja vajalikke oskusi lähtudes IPMA ICB4 raamistikust. EPMA on projektijuhtimise kutseandjaks Eestis.

Kutsestandardi ja kutseeksami töögrupi peamiseks eesmärgiks on tõsta projektijuhtide ning organisatsioonide teadlikkust kutse omandamise vajalikkusest ning kutse andmise korrast Eestis. Koostöös EPMA koolituspartneritega korraldatakse ettevalmistavaid koolitusi, et tagada vajalik ettevalmistus eksamiks.

Töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Taavi Tambergiga: taavi@pc.ut.ee

Koolituste ja seminaride töögrupp

Projektijuhtide erialase teadmistepagasi laiendamine ning projektijuhtide kogukonna loomine ja hoidmine on EPMA südameasi. Koolituste ja seminaride töögrupp toob kokku erinevate valdkondade projektijuhid, et luua uut ja ühist teadmist, jagada olemasolevat kogemust ning laiendada silmaringi projektijuhtimise ning sellega seotud teemadel.

Töögrupp korraldab eraldiseisvaid ürituste sarju nii oma liikmetele kui ka mitte-liikmetele: IT projektijuhtide arenguprogramm, projektijuhtide hommikud, Young Crew seminaride sari (projektijuhtimise ABC), Baltic PM Days konverents ning EPMA koostööpartneritega loodud ühised koolitused, seminarid ja konverentsid (näiteks Äripäeva koolitused, TopConf).

Tähtsamad lingid: EPMA sündmuste kalender

Koolituste ja seminaride töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Vsevolod Boikoviga: vsevolod.boikov@gmail.com

Korporatiivliikmete suhtekorraldus

Ühe erialaliidu kõige väärtuslikum vara on tema liikmed, kes hoolivad antud valdkonna ning iseenda arengust. Korporatiivliikmete töögrupp kaasab ettevõtteid, kellele läheb korda oma projektijuhtide arendamine, nende taseme tõestamine läbi kutsetunnistuse omandamise ja/ või sertifitseerimise ning projektijuhtide kogukonda kuulumine.

Koostöös teiste töögruppidega seisab korporatiivliikmete töögrupp hea selle eest, et EPMA liikmetel oleks võimalik saada pidevalt uut ja vajalikku informatsiooni projektijuhtimise valdkonna ning enese arendamise võimaluste kohta.

Kui soovid oma ettevõttega astuda EPMA juriidiliseks liikmeks, siis palun võta ühendust Tiit Valmiga: tiit@valm.ee

IPMA suunaline koostöö

EPMA on alates märtsist 2016 rahvusvahelise projektijuhtimise katusorganisatsiooni International Project Management Association (IPMA) ametlik liige, kuhu tänaseks kuulub enam kui 50 liikmesriiki. IPMA suunaline koostöö hõlmab suuremalt jaolt kommunikatsiooni juhtimist rahvusvahelisel tasandil EPMA ja teiste liikmesriikide vahel.

Töögrupi peamisteks ülesanneteks on koordineerida IPMA suunalist koostööd, aidata ühel Eestis tegutseval koolitusfirmal saada IPMA rahvusvaheliselt tunnustatud koolitusfirma sertifikaat ning esitada Eesti parim projekt NORDNET-i parima projekti konkursile.

Olulisemad lingid: IPMA Blogi

Töögrupiga liitumiseks või lisainfo küsimiseks võta ühendust Marika Katarina Arendia Elita von Wolskyga: ctm@hot.ee

IPMA eksami komisjon ja eksami korraldamine

IPMA eksami komisjoni ja eksami korraldamise töögrupp seisab hea rahvusvahelise projektijuhtimise sertifikaadi IPMA A, B, C ja D taseme sertifitseerimise eest Eestis. Töögrupp teeb tihedat koostööd Läti ja Leedu partneritega, et luua ühine baltikumi-ülene sertifitseerimise platvorm, mis koolitab nii sertifitseerimise eksami hindajaid kui ka vastuvõtjaid.

Tähtsamad lingid:

Töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Taavi Tambergiga: taavi@pc.ut.ee

EPMA Young Crew ja koostöö ülikoolidega

Young Crew on noori hakkajaid projektijuhte ühendav kogukond, kellel kõigil on ühine eesmärk – saada maailma parimaks projektijuhiks! Young Crew annab nii projektijuhtimisalast taustteadmist kui ka võimaluse päriselt midagi ära teha – korraldada üritusi nii Eesti- kui ka rahvusvahelisel tasandil, hoida suhtlust teiste riikide Young Crew´dega ning laiendada oma professionaalset võrgustikku.

Young Crew teeb tihedat koostööd ülikoolidega: osaleme projektijuhtimise õppekavade koostamises ja arendamises; toome EPMA (pikaajalise projektijuhtimise kogemusega) liikmeid ülikoolidesse külaliselektoriteks ning koostöös oma juriidiliste liikmetega aitame leida lõputööde teemasid, mis jäävad projektijuhtimise valdkonda.

Tähtsamad lingid: IPMA Young Crew

Liitu kohe Young Crew tegemistega! Kui soovid töögrupi kohta rohkem infot või astuda meie liikmeks, siis kirjuta Samuli Karjalainenile: samuli@mindcrafting.ee